Domov Polnilne postaje

Splošen pregled potrebne infrastrukture za baterijska lahka električna vozila (Polnilne postaje)

Povezave na dva najobsežnejša iskalnika za polnilne postaje za električna vozila, v:
Še preden se pojavi na določenem območju povpraševanje po uporabi električnih vozil, je potrebno razmišljati o polnilnih postajah. Baterijo, katero uporablja električno kolo, lahko polnimo na vsaki priročni vtičnici, ali pa izvlečemo baterijo in jo polnimo doma, v pisarni ali delavnici. Za polnjenje električnih koles, se lahko preuredi obcestne svetilke z električnimi vtičnicami, kar bi poenostavilo in skrajšalo čas izgradnje polnilnih postaj.

Charging_station_TECES_600x450px


Vozniki električnih skuterjev ter ostalih električnih vozil, imajo nekaj več težav s polnjenjem, saj je trenutno velika večina uporabnikov električnih vozil iz mest. V prihodnosti se mora zagotoviti dovolj polnilnih enot za uporabnike, ki nimajo možnosti polnjenja svojega električnega vozila doma. Polnilne postaje so pomemben del infrastrukture električnih vozil, zato mora biti parkirno in polnilno mesto namenjeno samo voznike električnih vozil (podobno kot za invalide), katero mora biti ustrezno označeno.

 

Charging_station_600x450px

Vrste polnilnih postaj

Polnilne postaje za električna vozila v grobem delimo na dve skupini glede na priklop vozila:

  1. Pametne polnilne postaje, katere priklopimo direktno na akumulatorje. Polnilna postaja sama prepozna tip akumulatorjev in jih polni pulzno ali enakomerno.
  2. Polnilne postaje, ki predstavljajo le vir električne energije, katere pa povežemo s polnilcem, ki napaja akumulator.

Polnilna postaja kot samostoječ stebriček

Polnilna postaja, kot samostoječ stebriček, se lahko postavi ob obstoječih parkirnih prostorih, kot na primer ob trgovskih centrih, železniških ter avtobusnih postajah, saj lahko z njimi polnimo vse vrste električnih vozil.

CESLA_Teden_mobilnosti_2010_1 CESLA_Teden_mobilnosti_2010_3

Polnilna postaja nameščena na drog

Polnilno postajo nameščeno na drog lahko uporabimo v mestnih središčih, kjer imamo ulične svetilke ter razne drogove, katere lahko enostavno izkoristimo in na njih pritrdimo polnilno postajo. V tem primeru bi bile namenjene predvsem polnjenju električnih skuterjev ter električnih koles.

Polnilna postaja nameščena na zid

Polnilno postajo nameščeno na zid lahko uporabimo v mestnih središčih, predvsem na stenah gostinskih lokalov ter v parkirnih garažah večjih trgovskih centrov, kjer bi bile namenjene za polnjenje vseh električnih vozil.

Metode polnjenja

Glede na način povezovanja električnega omrežja, delimo metode polnjenja na dve skupini, in sicer je prvi način tako imenovan tradicionalni priklop, imenovan tudi konduktivni priklop, drugi način pa induktivno polnjenje.

Konduktivno polnjenje

Pri konduktivnem polnjenju se energija prenaša preko prevodnih kontaktov. Konektor zagotavlja varno povezavo med polnilno postajo in polnilnim konektorjem na vozilu. Za pričetek polnjenja voznik električnega vozila priklopi vozilo v primerno vtičnico. Električni tok iz polnilnega mesta teče skozi akumulator vozila in ga tako polni. Ta način polnjenja se uporablja s polnilcem, ki je izven vozila (off-board) ali s polnilcem, ki je vgrajen v vozilo (on-board).

CESLA_Teden_mobilnosti_2010_2

Induktivno polnjenje

Drug način priklopa je induktivni priklop, pri katerem polnilec nima direktne električne povezave z vozilom. Vodoodporni spoj prenaša energijo na vozila preko magnetnega polja. Proizvajalci polnilcev, ki niso vgrajeni v vozila zagotavljajo varno in preprosto uporabo sistemov za polnjenje električnih vozil. Za začetek polnjenja je potrebna le vstavitev konektorja v režo. Polnjenje se lahko prekine kadarkoli z odklopom konektorja. Dvosmerna komunikacija in vgrajen sistem za diagnosticiranje zagotavljata varno povezavo in preprečujeta, da bi vozilo speljalo, ko je vzpostavljena povezava vozila s polnilcem. Pri tem načinu polnilno mesto s konektorjem povežemo z režo na vozilu energija pa se prenaša induktivno, kar pomeni preko magnetnega spoja dveh ločenih navitij, od katerih je eno navitje konduktivno povezano s polnilnim mestom, drugo navitje pa z akumulatorjem.

Tehnične zahteve polnilnih postaj

Polnilna mesta za ultra - lahka električna vozila (ULEV) potrebujejo napajalne napetosti 24, 36 in 48 V. Ker je v tem trenutku na trgu veliko število ULEV z različnimi tehnologijami akumulatorjev, je nemogoče pričakovati izgradnjo univerzalnega polnilca, ki bi bil uporaben za vse vrste vozil. Leta 2010 so evropski izdelovalci avtomobilov dosegli dogovor o poenotenju tehničnih značilnosti priključkov električnih vozil na električno omrežje. Odločitev o standardizaciji priključkov na avtomobilih z električnim pogonom, povezovalnih električnih kablih in polnilnih mestih je zelo pomembna, vendar je glede na trenutno število električnih vozil in predviden razvoj trga v prihodnosti predvsem dolgoročnega pomena. Sprejem enotnih standardov izdelovalcev vozil o tem, kakšni naj bodo posamezni deli napeljav, ki bodo omogočale polnjenje baterij vozil iz električnega omrežja, je pomemben tako za zagotavljanje konkurenčnosti posameznih izdelkov na vseh evropskih trgih kot tudi za zagotavljanje mobilnosti uporabnikov.

Sociološki dejavniki pri postavitvi polnilnih postaj

Polnilna mesta za ULEV niso ključnega pomena za njihovo uporabo, saj jih uporabniki lahko enostavno polnijo tudi doma preko priročnega polnilca in električne vtičnice. Javno dostopna polnilna mesta so zanimiva, saj imajo uporabniki ultra – lahkih vozil možnost pogostejše uporabe, še posebej, če gre za hitre polnilce. Polnjenje z domačim polnilcem namreč zaradi počasnosti omeji možen dnevni doseg vozila. Če pa bi bili dostopni javni hitri polnilci, bi bilo isto električno vozilo lahko v uporabi več ciklov dnevno. Če bi njegova uporaba nadomestila uporabo drugih vozil, bi to bistveno pripomoglo k zmanjševanju emisij in števila velikih osebnih vozil v uporabi.
Pri uporabi akumulatorskih avtomobilov so javna polnilna mesta nekoliko pomembnejša kot pri lahkih vozilih. Poleg povečanega dosega, ki je lahko za nekatere uporabnike ključnega pomena se z mrežo javnih polnilnih mest tudi bistveno poveča občutek možnosti, da voznik ne bo ostal brez električne energije. Preko široke mreže javnih polnilnih mest lahko tudi mestno vozilo zmore medmestne razdalje in nenačrtovane poti.
Polnjenje električnih vozil ima lahko tudi sociološki pomen v smislu promocije in osveščanja javnosti, saj so stroški polnjenja nizki. Lokacije za polnila mesta so lahko v bližini gostinskih objektov ali objektov za preživljanje prostega časa, kjer je visoka gostota obiskovalcev. Polnjenje električnih vozil na samem mestu polnjenja ne predstavlja emisij, zato to niso moteči objekti za mimoidoče.

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80