Domov CESLAnet Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Namen spletnih informacijskih portalov pod okriljem TECES (IPT)

Spletni informacijski portali pod okriljem TECES (IPT) so oblikovani z namenom omogočiti splošne informacije o delovanju TECES-a ter aktivnostih v skupnih projektih partnerjev in članov TECES.

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir naveden TECES ali projektni portal, na katerem je bila reproducirana vsebina predstavljena.

Prevzemanje odgovornosti

TECES bo pri oblikovanju informacijskih spletnih portalov pod svojim okriljem skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih portalih, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

TECES si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti TECES, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih portalov, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Informacijski spletni portali pod okriljem TECES vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki niso v pristojnosti TECES-a, zato TECES tudi ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80