Domov Projekt Delovni paketi

Delovni paketi

Projekt CESLA sestavlja šest delovnih paketov (DP).

  • Njihovo časovno izvajanje je prikazano na spodnjem diagramu.
CESLA_WPs_Timeline_SLO_v02_BoSt

 

DP-1: Upravljanje in koordinacija projekta

Pravilno izvajanje posameznih nalog projekta, vrednotenje rezultatov v skladu s cilji projekta CESLA, upravljanje s tveganji, zagotavljanje kakovosti in komunikacija med partnerji so ključne naloge DP-1. Spremljanje in strateško usmerjanje projekta je organizirano preko sestankov Menedžment tima in Usmerjevalnega odbora. V ta delovni paket je vključeno tudi finančno poročanje in notranje usklajevanje projektnega konzorcija.

DP-2: Analiza trenutnega stanja in razvoj skupne strategije

V okviru projekta CESLA bo v DP-2 izvedena analiza trenutnega stanja, podane bodo začetne/izhodiščne smernice za uspešno vpeljavo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji. Razvoj strateškega pristopa bo vključeval različne namene uporabe vozil, pričakovanja in sposobnosti končnih uporabnikov, regionalne, mestne in druge posebne zahteve s ciljem zagotavljanja ustreznosti z končnimi uporabniki aplikacij in odpiranjem tržnih  možnosti za MSP in ponudnike turističnih storitev.

DP-3: Tehnična priprava vzorčnih modelov

V DP-3 se bomo partnerji v glavnem ukvarjali s pripravo vzorčnih modelov okolju prijaznih ultra-lahkih vozil. To so lahko dve-, tri- ali štiri-kolesna vozila s kombiniranim človeško-električnim ali povsem električnim pogonom. V okviru projekta CESLA želimo z vzorčnimi modeli predstaviti nove koncepte mobilnosti in uporabo okolju prijaznih ultra lahkih vozil v vsakdanjem življenju, predvsem pa možnosti za zamenjavo avtomobilov in večjih gospodarskih vozil na novih in sodobnih okolju prijaznih tržnih segmentov.

DP-4: Pilotno izvajanje in predstavitve ultra-lahkih vozil

Ta DP vključuje javne predstavitve vzorčnih modelov okolju prijaznih ultra-lahkih vozil ter njihovo uporabo v vsakdanjem življenju. Pilotne izvedbe sestavljajo prikazi vzorčnih modelov v turističnih in drugih potencialno zanimivih okoljih v Sloveniji in Avstriji.

DP-5: Vrednotenje in ponovitve

V tem DP bo projektni konzorcij analiziral uspešnost prejšnjega DP. Na podlagi predhodno zbranih podatkov, bodo organizirani sestanki z deležniki, možnosti povezovanja, intervjuji, delavnice in srečanja, vse z namenom maksimiranja števila posnemovalcev. DP-5 cilja tudi v implementacijo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v drugih regijah in pripravo bodočih strategij trženja in industrializacije okolju prijaznih ultra-lahkih vozil.

DP-6: Razširjanje, promocija in osveščanje

Naloge DP-6 se izvajajo skozi celotno trajanje projekta. Glavne aktivnosti so razširjanje rezultatov projekta, promocija projekta CESLA ter predvsem trajnostne povezave z zainteresiranimi stranmi/deležniki, zainteresiranimi ciljnimi skupinami in javnostjo. Prav tako se bodo v tem DP razvile grafične in vsebinske podlage za spletne strani projekta CESLA in informacijsko-promocijska gradiva za uporabo v DP-4 in DP-5.
 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80