Domov Aktualno Dosežki Ptuj (junij 2010): Povzetki in zaključki iz predstavitev in okrogle mize CESLA-MOBIL

Ptuj (junij 2010): Povzetki in zaključki iz predstavitev in okrogle mize CESLA-MOBIL

V okviru aktivnosti projekta »CESLA – Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji« se je v ptujskem Grand hotelu Primus odvijala okrogla miza z naslovom »PTUJ – Mesto priložnosti za uvajanje električnih vozil v trajnostno mobilnost in turizem«. Okrogla mizo je z uvodnim nagovorom otvoril mag. Matej Gajzer, direktor TECES, ki mu je s predstavitvijo načela uravnoteženega razvoja v prometni študiji Mestne občine Ptuj sledil dr. Štefan Čelan, župan Mestne Občine Ptuj.

2_Zupan_mesta_Ptuj_600x450px

Več fotografij...

Pred uradnim pričetkom dogodka je potekala tudi tiskovna konferenca. O projektu CESLA so poročali lokalni in nacionalni mediji.

4_tiskovna_konferenca

Več fotografij...

Predstavitev dobrih praks in izkušenj iz Slovenije in Avstrije ter okrogle mize seje v okviru dogodka CESLA-MOBIL udeležilo več kot 150 poslušalcev in obiskovalcev.

Kratek povzetek predstavitve mag. Jureta Lebena – EU usmeritve, podnebje in promet:

V svoji uvodni predstavitvi je mag. Jure Leben obravnaval globalne trende in navedel, da lahko avtomobilska industrija ostane konkurenčna le s prehodom na zelene tehnologije. Nov industrijski pristop, ki bo slonel na energetsko učinkovitih vozilih, bo spodbudil konkurenčnost v evropski industriji in oblikoval nova delovna mesta v avtomobilski industriji in drugih sektorjih. Zato je potrebno aktivnosti na področju prehoda na zelene tehnologije spodbujati, kar podpira tudi evropska pobuda za zelena vozila kot del evropskega načrta za reševanje (COM(2008) 800, 26.11.2008) iz novembra 2008.

Globalni promet se bo po predvidevanjih povečal iz 800 milijonov vozil na 1.6 milijarde vozil po podatkih UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (UNECE-WP.29): Informal document GRPE-58-02) do leta 2030. Povečanje števila vozil kliče k spremembi tehnologij v prometu in prehod na trajnostno mobilnost s ciljem zmanjševanja emisij CO2. Električna vozila bodo še vedno zajemala trenutne ciljne trge. Ko se bo izboljšala tehnologija baterij, je pričakovan je hiter porast vozil. Študije prikazujejo prodajo električnih vozil med 1 do 2 % v 2020 ter 11 do 30 % v 2030, med tem ko napovedujejo hibridom na polnjenje 2 % v 2020 in 5 do 20 % prodajo v 2030 po podatkih IHS - Global Insight: Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicles study.

Pri vpeljavi električnih vozil je ekonomičnost kupcem najpomembnejša. Cena vozil se bo morala oblikovati v skladu z napredkom tehnologije in povpraševanja na trgu. Električna vozila imajo velik potencial za rešitev velikih izzivov Evropske Komisije kot so podnebne spremembe, odvisnost od fosilnih goriv, lokalna kvaliteta zraka in shranjevanje energije iz obnovljivih virov preko pametnega omrežja. Za urbano uporabo bodo čista električna vozila najprimernejša.

Prezentacija:

8_Prezentacija_J_Leben

Več fotografij...

Dogodek se je nadaljeval s spodbudnimi predstavitvami dobrih praks pri uvajanju e-mobilnosti v mestih, gospodarstvu in turizmu Slovenije in Avstrije

Kratek povzetek predstavitve Gerfrieda Cebrata, FGM-AMOR Gradec, Avstrija – "PEDELEC – izkušnje in prihodnji scenariji"

Gerfried Cebrat je predstavil model uvajanja PEDELEC v urbano okolje in momente, ki so vplivali na sam izbor električnega kolesa ter razvoj od leta 1990 naprej z ozirom na pogonske sisteme, baterije in krmilne sisteme. Predstavil je profile električnih koles in možnosti za njihovo uporabo. PEDELEC se v transportne sisteme lahko vključuje na primer kot javno vozilo preko sistema »car sharing«. Tržni potencial PEDELECov je objektivno zelo velik, saj se lahko kar 48% mestnih voženj opravi z drugimi vozili; to je vozili, ki ne sodijo v kategorijo osebnih avtomobilov. Ostajajo pa odprte diskusije na temo recikliranja baterij in prilagoditve prometne infrastrukture.

Prezentacija:

11_Prezentacija_FGM

Več fotografij...

Kratek povzetek predstavitve dr. Winfrieda Eggerja, FH Kärnten, Villach, Avstrija – »Delovanje električnih vozil in upravljanje z baterijami v konceptih e-mobilnosti na FH Kärnten«

Visokošolska institucija FH Kärnten je aktivno vključena v razvojne strategije dežele Koroške in z novimi visokošolskimi programi sledi gospodarskim in razvojnim trendom regije. V koncept e-mobilnosti se FH Kärnten vključuje z monitoringom e-mobilnosti, tehnološko podporo, e-avtomobilsko logistiko in varnostnimi tehnikami, geoinformacijskim sistemom managementa e-vozil, ekonomskimi in gospodarskimi analizami, razvojem pogonov, lastnimi e-vozili, novim raziskovalnim laboratorijem, testiranjem e-mobilnosti v skladu s Koroško topologijo (Faaker See) in drugim.

Prezentacija:

12_Prezentacija_FH_Kaerten

Več fotografij...

Kratek povzetek predstavitve Rudolfa Balla, Symvar GmbH, Villach, Avstrija – "Uvajanje električne mobilnosti v regije"

Rudolf Ball je predstavil projekt "Lebensland Kärnten" (tukaj bi jaz dala link na njihovo brošuro) in izpostavil možnosti razvoja in razširjanja »Lebensland« polnilnih postaj in obnovljivih virov energije. V svoji predstavitvi je tudi orisal pot od začetkov električnih vozil ob koncu 19. stoletja pa vse do danes. Pričakuje se, da se bo do leta 2020 zelo povečala uporaba električnih avtomobilov, ki jih bo na Koroškem z električno energijo oskrbovala največja fotovoltaična elektrarna v nastajanju (St. Veit an der Glan). Poleg tega je zelo zanimivo predstavil omejitve in možnosti e-mobilnosti in podal pojasnila k trajnostnemu in sistematičnemu razvoju e-mobilnosti v regijah

Prezentacija:

14_Prezentacija_Symvaro

Več fotografij...

Kratek povzetek predstavitve s strani Društva za električne motorje Slovenije (Simon Čretnik) o pomenu društvenih dejavnosti pri uvajanju električne mobilnosti

Predstavljeni so bili začetki električne mobilnosti v Sloveniji, podjetja in posamezniki, ki so v Sloveniji kakorkoli dejavni na področju električnih vozil: z razvojem inovativnih motorjev, močnostne elektronike, polnilnih postaj, predelavo vozil, ipd. DEVS deluje kot vezni in povezovalni člen med podjetji s področja električnih vozil, posamezniki in ustanovami, obvešča o dogodkih povezanimi z električnimi vozili, je član AVERE in sodeluje z evropskimi društvi za električna vozila, organizira in aktivno sodeluje na prireditvah, pripravlja izhodišča za električnim vozilom prilagojene pogoje poslovanja (ugodni kredit, zavarovanja), sodeluje na javnih razpisih s področja energetske učinkovitosti in pomaga pri izobraževanju o električnih vozilih.

Prezentacija:

16_Prezentacija_DEVS

Več fotografij...

Kratek povzetek predstavitve "Koncept uvajanja ekoloških rešitev v poslovanje Pošte Slovenije" – Robert Koler, Pošta Slovenije d.o.o.

Pošta Slovenije uvaja ekološka vozila postopno, že več let pa izvaja testiranje različnih vrst e-vozil. Ekološki vozni park Pošte Slovenije obsega 27 avtomobilov na utekočinjen naftni plin, 3 avtomobile na električni pogon in 11 koles na električni pogon. Za izvajanje poštnih storitev v Sloveniji na leto porabijo več kot 4 mio litrov naftnih derivatov. Pošta Slovenije se je v okviru standarda za merjenje toplogrednih plinov, ki jih ustvarja poštni sektor, zavezala, da bo z vpeljevanjem ekoloških vozil do leta 2020 zmanjšala ogljikove izpuste za 20%. Standard so izdale Svetovna poštna zveza, PostEurope in International Post Corporation, katerih članica je tudi Pošta Slovenije.

Prezentacija:

20_Prezentacija_Posta

Več fotografij...

Kratek povzetek predstavitve "Izzivi, težave in možnosti razvoja ter proizvodnje električnih vozil v Sloveniji" – mag. Marjan Kotnik, direktor razvoja SŽ Oprema Ravne

Oprema Ravne je s ciljem izhoda iz gospodarske krize razvila dolgoročno perspektiven program razvoja električnega avtomobila – platforme in prototipa. V okviru že izdelanih študij so razvili pogonski sklop in podobo vozila Chebela. Električna vozila so zaradi prilagodljivosti in inovativnosti velika priložnost za MSP, električna mobilnost pa je realno dejstvo.

Prezentacija:

22_Prezentacija_SZ_Ravne

Več fotografij...

Izhodišča, podana s predstavitvami dobrih praks in izkušenj pri uvajanju e-mobilnosti, so pripomogla k zanimivi in pestri diskusiji na okrogli mizi, ki je nato privedla do naslednjih zaključnih misli:

  • mesto Ptuj je primerno za uvajanje električnih vozil in bi lahko postalo vzorčni model oz. pilotni model za celovito ureditev e-mobilnosti v mestu;
  • trenutno je model uvajanja električnih vozil na trg zelo otežen, saj električna vozila konvencionalnim cenovno niso konkurenčna;
  • vlada RS bi morala bolj učinkovito spodbujati uvajanje in uporabo električnih vozil, vsaj v mestih z e-osebnimi vozili in e-javnem prometu – zgledi sosednjih držav.

Več slikovnih utrinkov iz okrogle mize si lahko ogledate v galeriji fotografij.

Vzporedno z okroglo mizo CESLA-MOBIL so potekale predstavitve ultra lahkih električnih vozil.

Utrinki_okrogla_miza_01

Več fotografij v galeriji...

Pripravila: Darja Osvald

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80