Home Download

Dissemination materials for download

Prepared documents for download and further dissemination:

     
  • CESLA filmček* v nizki ločljivosti (file size: 2,4 MB): CESLA_VIDEO_small_28_05_2010_V2_full.wmv 
  • CESLA filmček* v visoki ločljivosti (file size: 25,4 MB): CESLA_VIDEO_HD_28_05_2010_V2_full.avi
  • *Razlaga video predstavitve projekta CESLA je sledeča:
    "Na desni strani »brez-emisijske ceste« so mestna, predmestna in ruralna področja slovenskih in avstrijskih čezmejnih regij s stališča prevoza in mobilnosti predstavljena kot onesnaženo in ne-trajnostno okolje. Če hočemo prestopiti »brez-emisijsko cesto« v trajnostno okolje na levi strani videa, potem moramo sprejeti in uporabiti bolj trajnostne strukture mobilnosti, kot tudi uporabljati obnovljive vire energije v prevozu in mobilnosti." 
 

Achievements

User login

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80