Domov Aktualno Dosežki Ptuj (Maj 2010): Predstavitev dejavnosti projekta CESLA na simpoziju SAEM 2010

Ptuj (Maj 2010): Predstavitev dejavnosti projekta CESLA na simpoziju SAEM 2010

Od 30. maja do 2. junija 2010 je na Ptuju (Slovenija) potekal "3. simpozij o aplikativni elektromagnetiki – SAEM 2010" (http://www.saem2010.feri.uni-mb.si/), na katerem so bili k predavanju prvič povabljeni tudi znanstveniki s študijske smeri Gospodarstvo. Na tej mednarodni konferenci, na kateri so sicer prevladovali izključno tehnično-znanstveni prispevki, ki so segali od tem s področij elektromagnetnih strojev in materialov, preko elektromagnetnih aplikacij na strokovnih področjih biologije in medicine, do optimiranja, modeliranja in simulacije elektromagnetnih sistemov, je visokošolski prof. dr. Thomas Döring v okviru otvoritvene seje kot edini netehnik pod naslovom „E-Mobility: Realistic Vision or Hype – An Economic Analysis" podal pregled trenutnega stanja raziskav v tem tematskem polju, ki ga je izdelal skupaj z (visokošolsko) mag. Birgit Aignerlick.

Predavanje je v bistvu obsegalo tri perspektive, pri čemer so bili poleg povsem kritične okoljsko-ekonomske ocene e-mobilnosti v središču pozornosti teh treh različic predvsem mikroekonomski vidiki te nove oblike mobilnosti, vključno z obstoječimi problemi sprejemljivosti, kakor tudi z učinki vse večjega nadomeščanja konvencionalnih vozil z električnimi vozili. V razpravi, ki je sledila predavanju, so se udeleženci konference strinjali vsaj do te mere, da bi bila predvsem z vidika sposobnosti družbenega uveljavljanja alternativnih oblik mobilnosti čisto tehnična analiza brez dopolnilne ekonomske ekspertize premalo daljnosežna, saj bi sicer pomembni družboslovni parametri za uspeh elektromobilnosti (infrastrukturni stroški, vzorci prostorskega izkoristka, individualna pripravljenost za plačevanje in plačilna sposobnost, itd.) ostali izključeni.

 

 SAEM2010_VenuePresentations_018_small SAEM2010_VenuePresentations_019_small

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80