Domov CESLAnet Kako se pridružiti

Nivoji dostopa

Nivoji dostopa na informacijskih portalih pod okriljem TECES

Določene vsebine informacijskih portalov pod okriljem TECES (IPT) so mnogokrat omogočene samo določenim skupinam uporabnikov IPT, kar je predvsem odvisno od uporabnikove vključenosti v aktivnosti TECES ali projekte partnerjev.

Pripadnost posameznega uporabnika določeni skupini ter s tem dostop se preverja na podlagi njegove prijave z vpisom njegovega uporabniškega imena in gesla.

Tipi uporabnikov

Na IPT se v glavnem razlikuje med dvema tipoma uporabnikov - neprijavljenim uporabnikom (gostom) in prijavljenim uporabnikom:

  • neprijavljen uporabnik (gost)
  • Gost je vsak obiskovalec, ki ni prijavljen v IPT z lastnim uporabniškim imenom. Za goste veljajo določene omejitve pri uporabi IPT - ne morejo nastaviti dostave obvestil (novice, obvestila TECES, ...) ter imajo omejen dostop do za javnost objavljenih člankov in podatkov.
  • prijavljen uporabnik:
  • Je vsak uporabnik, ki je pridobil brezplačno uporabniško ime. Ti registrirani uporabniki imajo dostop do večine za javnost objavljene vsebine IPT. Prijavljeni uporabniki lahko pregledujejo in urejajo lastne podatke, nastavitve dostave e-obvestil (obvestila o dogodkih, novicah, aktivnostih, projektih, izobraževanjih TECES, ...). Prav tako imajo prijavljeni uporabniki na podlagi svoje vključenosti v različne organe oziroma projektne skupine omogočen dostop do vsebin, ki so namenjene izvajanju teh aktivnosti.

Nivoji dostopa na podlagi statusa uporabnika

Vsebina določenih strani IPT je namenjena pregledovanju ali urejanju uporabnikom, ki so vključeni v posamezne aktivnosti pod okriljem TECES oziroma so zaposleni v podjetjih ali ustanovah s posebnim statusom, bodisi je to poslovno sodelovanje bodisi s TECES kot član ali projektni partner bodisi kot plačnik oziroma naročnik določenih storitev.

  • registriran in prijavljen uporabnik
  • Je vsak uporabnik, ki je pridobil uporabniško ime in geslo za prijavo v IPT. Nivo dostopa je določen na podlagi njegovega udejstvovanja v aktivnostih TECES, npr. član Sveta zavoda TECES, član delovne ali projektne skupine, ... Pravice in nivoje dostopa za tega uporabnika določa administrator IPT na podlagi predstavljenih in zaznanih aktivnosti uporabnika.
  • registriran in prijavljen uporabnik iz organizacije s posebnim statusom
  • Je uporabnik, ki je pridobil uporabniško ime in geslo za prijavo v IPT. Nivo dostopa je določen na podlagi posebnega statusa organizacije, v kateri je zaposlen, npr. organizacija je ustanovitelj ali član TECES, plačnik določenih storitev, partner skupnega projekta... Ti uporabniki imajo lahko prav tako možnost uporabe določenih spletnih strani za administracijo in urejanje vsebine IPT.

Če ste mnenja, da spadate med uporabnike, ki bi morali imeti na podlagi posebnega statusa vaše organizacije s TECES ali udejstvovanja v drugih aktivnostih pod okriljem TECES omogočen dodaten nivo dostopa, sporočite to administratorju IPT na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80