Domov Aktualno Arhiv prispevkov Varovanje zasebnosti

Varovanje zasebnosti

Domneva seznanitve z "Izjavo TECES o varovanju zasebnosti" in soglasje za zbiranje podatkov

Šteje se, da so vsi obiskovalci informacijskih spletnih portalov pod okriljem TECES (IPT) seznanjeni z vsebino "Izjave TECES-a o varovanju zasebnosti" in da to izjavo sprejemajo!

Registrirani uporabniki soglašajo, da TECES njihove osebne podatke, posredovane tekom registracijskega postopka za pridobitev statusa registriranega uporabnika spletnih strani, hrani v svoji zbirki osebnih podatkov uporabnikov, registriranih na spletnih straneh TECES, in jih uporablja izključno za namene in na način, kot izhaja iz "Izjave TECES o varovanju zasebnosti".

Podatki, ki se zbirajo preko informacijskih portalov pod okriljem TECES

Preko informacijskih spletnih portalov TECES se zbirajo naslednji podatki:

  • za registrirane uporabnike
  • Podatki, prostovoljno posredovani s strani posameznika, ki želi pridobiti status registriranega uporabnika spletnih strani (uporabniško ime, uporabniško geslo, ime in priimek, elektronski naslov, opcijsko tudi podatki o zaposlitvi in kontaktnem telefonu).
  • za registrirane in vse ostale uporabnike:
  • Podatki o domenah, s katerih prihajajo in o brskalnikih, ki jih uporabljajo; podatki o IP protokolu, drugi podatki, ki omogočajo statistično obdelavo ogledovanja spletnih strani in posameznih dokumentov po dnevih.

Namen, zaradi katerega se zbirajo podatki

Podatki, prostovoljno posredovani s strani posameznika v postopku pridobivanja statusa registriranega uporabnika informacijskih portalov TECES, se zbirajo zaradi dostopa do zaprtega dela informacijskega portala, kjer se nahajajo dokumenti, ki niso dostopni širši javnosti.

Pregledovanje določenih vsebin informacijskih spletnih portalov TECES je namreč omogočeno samo določenim skupinam registriranih uporabnikov, pri čemer je temelj ugotavljanja pravic dostopa uporabnika do posameznih vsebin pridobljeno uporabniško ime. Ostali podatki se zbirajo zaradi statističnih namenov.

Izjava o varovanju podatkov

TECES se izrecno zavezuje, da bo v skladu s svojo politiko varovanja pomembnih informacij vse podatke, pridobljene preko informacijskih spletnih portalov pod njegovih okriljem skrbno varoval, jih uporabljal le v skladu s privolitvijo posameznika in le za namene, za katere se ti podatki zbirajo, ter storil vse, da se prepreči zloraba teh podatkov ali nepooblaščen dostop do njih.

Ti podatki se shranjujejo na strežnikih, ki so pred zunanjimi vdori varovani z ustrezno programsko zaščito ter s požarnimi zidovi, posebej pa ima TECES interno oblikovana stroga pravila o kontroli dostopa, ki preprečujejo nepooblaščene dostope, nepravilno uporabo ali nepooblaščeno spreminjanje podatkov.

Informacijski portali TECES omogočajo tudi povezave na druge spletne strani, glede katerih pa TECES ne more jamčiti, niti odgovarjati za varstvo zasebnosti.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

TECES izrecno izjavlja, da so podatki, zbrani na teh spletnih straneh, namenjeni izključno interni obdelavi in uporabi. TECES brez izrecne pisne privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, v katerih k temu zavezujejo obvezne določbe veljavne zakonodaje (npr. na poziv pristojnega sodišča).

TECES v nobenem primeru ne bo posredoval zbranih podatkov tretjim osebam v oglaševalske ali podobne komercialne namene.

Navodila za spreminjanje ali popravo podatkov ter preklic privolitve za zbiranje in obdelavo podatkov

Registrirani uporabniki lahko svoje osebne in druge podatke, ki so jih posredovali TECES-u, spremenijo preko rubrike za spremembo nastavitev uporabniških podatkov, ki omogoča tudi spremembo gesla.

Uporabnik, ki želi umakniti svojo privolitev za zbiranje osebnih podatkov in se s tem odjaviti kot registrirani uporabnik, to stori tako, da administratorju po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. sporoči svoje uporabniško ime ter navede, da se želi odjaviti kot registrirani uporabnik spletnih strani.

Rok hrambe podatkov

Podatki se hranijo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80